BM Silo er indstillet til CSR People Prize 2015!

CSR People Prize uddeles d. 7. oktober 2015 til det landsdækkende CSR Award Show i Vejle, og BM Silo er med på listen over indstillede virksomheder. Blandt virksomhederne på listen udvælger en jury seks nominerede, som er med i finalen om prisen, der gives for særligt socialt ansvar over for medarbejdere eller lokalsamfund.

Virksomhedsforum for Socialt Ansvar (VFSA) arbejder for, at flere virksomheder tager et socialt ansvar. Det sker ikke mindst med uddelingen af hædersprisen CSR People Prize, hvor formålet er at trække de gode eksempler frem i lyset. Det forklarer VFSA-formand og viceordførende direktør i Jyske Bank Sven Blomberg:

”Vi uddeler CSR People Prize for at gøre opmærksom på de udsatte grupper, som kan blive til ressourcer på arbejdsmarkedet, og for at hylde de virksomheder, der gør en særlig indsats gennem fx rekruttering af unge med kriminel baggrund eller personer med handicap, gennem forebyggelse af stress og sygdom på arbejdspladsen eller ved at fastholde medarbejdere, som har brug for støtte.” Næste skridt er nominering Listen med indstillede kan tælle langt over 100 virksomheder, og ud af dem nominerer en jury tre mindre og tre større virksomheder, som er med i finalen. Juryen består af virksomhedsledere, forskere samt embedsmænd, og de udpeger også vinderne blandt disse seks nominerede.

Der udvælges to vindere, da CSR People Prize uddeles i to versioner, en til virksomheder med under 100 ansatte og en til virksomheder med over 100 ansatte. I 2014 gik CSR People Prize til transportselskabet Arriva Danmark A/S og til den nordjyske stål-virksomhed Scaniro. Læs mere om VFSA og CSR People Prize: http://vfsa.dk/csr-people-prize   Læs mere om CSR Awards hos csrfonden.dk: http://csrfonden.dk/ Fakta om CSR People Prize

  • VFSA – Virksomhedsforum for Socialt Ansvar har i over ti år arbejdet for at indsluse og fastholde socialt udsatte på arbejdsmarkedet, bl.a. ved at uddele CSR People Prize.
  • VFSA består af en række danske erhvervsfolk fra de største danske virksomheder. Medlemmerne er alle personligt udpeget af beskæftigelsesministeren.
  • CSR People Prize bliver sammen med en række andre priser inden for CSR-området overrakt ved CSR Awards 2015, der afholdes d. 7. oktober i Spektrum i Vejle.
  • CSR Awards er en stor årlig konference, som har til formål at udbrede kendskabet til CSR-området og få flere virksomheder til at integrere CSR i måden at skabe og drive forretning på.
Dette websted bruger cookies og andre sporingsteknologier til at hjælpe med navigation og din evne til at give feedback, analysere din brug af vores produkter og tjenester, hjælpe med vores salgsfremmende og marketingmæssige indsats og levere indhold fra tredjepart. Om cookie-politikker