Tid til at gøre noget

BM Silo har arbejdet med CSR og bæredygtighed problematik i årevis, men det er nu besluttet at gøre det systematisk ved at iværksætte konkrete initiativer og evaluere vores indsats.

Som første skridt, har vi kørt en intern workshop om FNs verdensmål med det formål at øge opmærksomheden om de 17 mål generelt og i særdeleshed de mål, som BM Silo fokuserer på. Vores medarbejdere er nøglen til at opnå de ambitiøse visioner, vi har, og det er vigtigt for os at forstå formålet, værdien og udbyttet af disse mål, både på vores forretning og vores dagligdag.

På den måde kan vi dele den samme vision – at skabe et mere bæredygtigt erhvervsklima, et bedre liv for os selv og for de kommende generationer ved at sikre kvalitetsuddannelse, ansvarlig produktion og forbrug samt udryddelse af sult i verden.

Med udgangspunkt i disse overvejelser har vi udvalgt tre ud af de 17 mål, og vi har forpligtet os til at arbejde metodisk og målrettet med dem.

Vi håber, at du bliver inspirereret af vores arbejde med FNs agenda og selv vælger at blive ambassadør for dette meget faktuelle emne.

 

 

       

Vi vil gøre en forskel

De 17 verdensmål for bæredygtig udvikling handler om at have en bedre fremtid for menneskeheden. Målene refererer til de globale udfordringer, vi står over for lige nu - fattigdom, klimaforandringer, uddannelse, fred og retfærdighed, velstand og velvære udfordringer, og som vil påvirke de kommende generationer betydeligt.

FNs verdensmål fokuserer på en positiv forandring i alle aspekter af vores liv, og BM Silos vision og ambition er at arbejde målrettet med disse mål, der kan hjælpe både mennesker og kloden.

Vi mener, at virksomhedernes vilje og indsats spiller en væsentlig rolle i at opnå FNs dagsorden, og vi, hos BM Silo, er engageret i at gøre en forskel på denne front.

Derfor har vi integreret FNs Verdensmål for bæredygtig udvikling ind i vores forretningsstrategi.

Det er vores beslutning at bidrage til en langvarig og positiv forandring for virksomhedens skyld, for de mennesker vi arbejder med og ikke mindst for planeten selv.

Du kan læse mere om FN's verdensmål her www.verdensmaalene.dk

BM Silo hjælper med at nå verdensmål nr.:

 
  
 
 Nr. 2 - Stop sult
 ved at sikre afgrødernes sporbarhed og hygiejne
ved at bruge transport med lav CO2-fodaftryk
 ved at byde ind med optimal opbevaringsløsninger
ved at hjælpe projekter i Uganda
 
  
 
Nr. 4 - Kvalitetsuddannelse
ved at tage social ansvar
ved at efteruddanne ufaglærte voksne
ved at ansætte unge med udfordringer og give dem en uddannelse
ved forskellige mentor-programmer
ved at samarbejde med Jobcenter, Produktionskolen, Ungeindsatsen o.l.

Læs mere om mål nr.4

  
 
Nr. 12 - Ansvarlig produktion og forbrug
ved affaldssortering
ved digitalisering og automatisering af interne processer
ved at vælge bæredygtige leverandører

Læs mere om mål nr.12

 

Dette websted bruger cookies og andre sporingsteknologier til at hjælpe med navigation og din evne til at give feedback, analysere din brug af vores produkter og tjenester, hjælpe med vores salgsfremmende og marketingmæssige indsats og levere indhold fra tredjepart. Om cookie-politikker